top of page

ZAČETNI PROGRAM:

V začetni program vpisujemo otroke od 3,5 let naprej, ki na vodo niso prilagojeni in ne znajo plavati. Vadba poteka 1-krat do 2-krat tedensko po 45 min. V programu se otroci učijo prilagajanja na vodo. To pomeni, da se prilagajajo na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje pod vodo, prilagajanje na plovnost, prilaganjanje na drsenje in skakanje v vodo.

Plavalne elemente otroci spoznavajo na igriv in zabaven način. Vse temelji na dobrem počutju otrok v vodi in ob njej. Z plavalnimi elementi se najprej seznanimo na suhem in potem to prenesemo tudi v bazen.

Cilji začetnega programa so, da je otrok dobro prilagojen na vodo. Da nima nobenega strahu in da elemente izvaja avtomatizirano, kajti temu lahko začnemo dodajati elemente osnovnih plavalnih tehnik. Po končanem začetnem programu otroci prejmejo diplomo z nazivom URBI ZAČETNIK na kateri so tudi napisane vse osvojene naloge, katere se je otrok učil skozi celotno šolsko leto.

 

NADALJEVALNI PROGRAM:

V nadaljevalni program pa so vključeni otroci od 5 leta naprej. Vadba poteka 2 krat tedensko po 45 min. Nadaljevalni program je namenjen tistim otrokom, ki so že osvojili prilagajanje na vodo in bi radi svoje znanje še razširili in dopolnili z osnovnimi elementi plavalnih tehnik kot so udarci, zavesljaji, dihanje, skoki, obrati, štafete...

Otroci utrjujejo vzdržljivost v vodi v pravilni plavalni tehniki in izpopolnjujejo osnovno prsno, hrbtno in prosto tehniko. Skozi celoten potek učenja jih učimo pravilnega obnašanja na bazenu, pravila šolskih in plavalnih tekmovanj, pravila fair playa. Naučimo jih tudi osnove reševanja ter iger v vodi kot so vodna košarka, vodna odbojka...

Cilji nadaljevalnega programa so, da otroci osvojijo vse tri tehnike, obrate in skoke. Ter, da so seznanjeni kako reagirati v različnih situacijah v vodi. In kaj vse nam voda lahko nudi. Po končanem nadaljevalnem programu otroci prejmejo diplomo z nazivom URBI PLAVALEC, BRONASTI URBI na kateri so tudi napisane vse osvojene naloge, katere se je otrok učil skozi celotno šolsko leto.

 

ŠPORTNA ŠOLA:

V program športne šole pa so vabljeni otroci od 1. do 3. Razreda osnovne šole, ki imajo osvojeno diplomo urbi plavalec. S tem programom želimo omogočiti otrokom kvalitetno strokovno vodeno vadbo, ki jim bo omogočila uspešno izpopolnjevanje znanja plavanja, razvijanje njihovega talenta, ter skrbela za njihov celosten razvoj, zdravje in pozitiven odnos do športa.

Cilji športne šole plavanja:

  • Učenje osnov plavalnih tehnik prsnega, hrbtnega in prostega sloga,

  • učenje skokov v vodo na glavo in osnovnih obratov,

  • spoznavanje s plavalnimi tekmovanji v domačem okolju in pripravo na njih

  • enkrat tedensko telovadbo s poudarkom na razvoju gibljivosti, koordinacije in agilnosti.

  • skozi igro otrokom vzbujati veselje do tega prelepega, zdravega ter za razvoj in življenje pomembnega športa.

bottom of page