top of page
IMG_20181020_165031.jpg

2020

1999

 

 

 

Začetki plavanja v Ribnici segajo v leto 1999, ko je nekaj ljubiteljev plavanja ustanovilo Plavalni klub Ribnica. Osnova za nastanke je bila prenova zimskega 25-metrskega bazena v Športnem centru Ribnica. Prvi predsednik kluba Julijan Ozimek je z nekaj somišljeniki za prve plavalne korake navdušil nekaj mladih plavalcev, ki so z vztrajnim treningom pričeli ribniško plavanje postavljati na plavalni zemljevid Slovenije. Desetletno obdobje je v primerjavi z drugimi plavalnimi centri v Sloveniji izjemno kratko, potrebno pa je poudariti , da se je plavanje v tem obdobju v prej športno povsem neplavalnem  okolju močno uveljavilo in postalo eden treh ključnih športov v Ribnici. Strokovno delo, ki ga je kmalu po ustanovitvi skupaj z vaditelji prevzel trener Darko Petkovič, je kmalu pričelo dajati rezultate, tako na področju športnega plavanja, kot tudi množičnosti. Klub je iz leta v leto dosegal boljše rezultate, krepil se je organizacijsko, kadrovsko in finančno, tako da je možno reči, da se uvršča med boljše slovenske klube, ima pa še veliko priložnosti za razvoj v najširšem smislu besede in svetlo prihodnost. Plavalni klub ima trenutno vsako leto več aktivnih plavalcev in s svojo organiziranostjo in pristopom vsako leto za vadbo navduši celo vrsto otrok, od katerih se nekateri naučijo dobro plavati, drugi pa postanejo izvrstni tekmovalci, nosilci medalj na domačih in mednarodnih mitingih ter seveda državnih prvenstvih, mnogi pa tudi reprezentanti Slovenije. Plavalni klub Ribnica , je posrečena kombinacija sodelovanja plavalcev , staršev, trenerjev, sponzorjev in vodstva kluba, ki v zadovoljstvo vseh naštetih izpolnjuje njihova pričakovanja. Poleg tekmovalnih uspehov je v Sloveniji vzročen primer uspešnega razvoja plavalnega športa brez vsakršne tradicije, ki si je postavil trdne temelje za bodoče uspehe. Kar nekaj  let skupno prehojene poti, uveljavljanja in dela je tudi priložnost za zahvalo vsem plavalcem, staršem, trenerjem, sponzorjem in nenazadnje funkcionarjem kluba, kateri vsi skupaj so v določenem delu zaslužni za razvoj plavanja in so postavili osnove za bodočo prihodnost plavanja v Ribnici. V sedanjem vodstvu kluba smo prepričani, da lahko z uspešnim sodelovanjem vseh, še v večji meri kot doslej, uveljavimo ribniško plavanje v Sloveniji in širše.

bottom of page